Complexiteitsbeheersing met architectuur in de praktijk

In deze tijd is de grootste architectuuruitdaging het beheersbaar krijgen en houden van de complexiteit in je IT landschap, opdat je als bedrijf voldoende agile, low cost en vernieuwend kunt zijn en tegelijk stabiliteit in productie kunt blijven bieden. Het antwoord op deze uitdaging is de cursus “Complexiteitsbeheersing met architectuur in de praktijk”!

Groei complexiteitWouter Schmitz heeft voor deze cursus de “Application Complexity Grinder” (ACG) ontwikkeld: een nieuw inhoudelijk model dat gericht is op het beheersbaar krijgen en houden van de complexiteit en op het flexibel maken van je bedrijf daar waar het telt!

De cursus zal laten zien dat dit niet alleen een aanpak is voor de grote portemonnee, maar dat ook met klein budget resultaat bereikt kan worden. Het is namelijk mogelijk de ACG gefaseerd in te voeren, bijvoorbeeld voor projecten of binnen domeinen, en later uit te bouwen binnen het hele bedrijf.

Door in te gaan op de inhoud van het architectuurvak en de vraag “hoe kom ik nu eigenlijk tot de juiste end state architectuur” te beantwoorden, onderscheidt deze cursus zich nadrukkelijk van bekende architectuurmiddelen zoals Togaf® en Archimate®.

Hoewel het leren omgaan met de ACG een belangrijk onderdeel van deze cursus vormt, komt er meer bij kijken om tot de gewenste beheersbaarheid te komen. Daarom wordt ook ingegaan op vraagstukken als: “hoe krijg ik de juiste end state gedragen?” en “wat is mijn migratiestrategie?”. Architecten zullen in de cursus drie dagen passie voor het vak ervaren en thuiskomen met een waardevolle methode om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst!

Naast de driedaagse versie is er nu ook: “Complexiteitsbeheersing in de praktijk voor IT-management”. Deze cursus richt zich speciaal op complexiteitsbeheersing vanuit het perspectief van CIO’s en informatiemanagers. In één dagdeel wordt er ingegaan op het beheersen van complexiteit in uw landschap en hoe architectuur hier aan bij moet dragen. Voor meer informatie zie: complexiteitsbeheersing voor IT-management.

© 2015, Schmitz Enterprise Architecture